• 053-271-296
 •  เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ข้อควรรู้ สำหรับการออกแบบกล่องกระดาษ เพื่อการขนส่ง
05 เม.ย. 2564

ข้อควรรู้ สำหรับการออกแบบกล่องกระดาษ เพื่อการขนส่ง

บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (out package/transport package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ ออกแบบเพื่อใช้บรรจุสินค้า เพื่อให้สามารถจัดเรียงหรือจัดวางโดยใช้พื้นที่ได้น้อยที่สุด เพื่อใช้ในการขนส่ง รวมถึง ให้มีสภาพแข็งแรง เพื่อป้องกันการกระแทกหรือป้องกันละอองน้ำหรือน้ำไม่ให้สินค้าเสียหายระหว่างการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง เช่น ลังไม้ หรือที่บรรจุในพาเลท (pallet) พาเลทกระดาษ กล่องกระดาษ เป็นต้น

สำหรับหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง จะเน้นด้านความสะดวกต่อการทำงานและต้นทุนเป็นหลัก โดยปรับเปลี่ยนวัสดุ ลดขนาด หรือเพิ่มขนาดให้สอดคล้องกับการใช้งานมากที่สุด

กล่องขนส่ง

บทบาทและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สามารถสรุปได้ 3 ประการ ดังนี้คือ

 1. ด้านการเก็บรักษา (storage support) บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่ในการปกป้องและเก็บรักษาสินค้าไม่ให้ได้รับความเสียหาย และเกิดความสะดวกในระหว่างการจัดเก็บ
 2. ด้านการขนส่ง (transport support) บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความสะดวกและมีความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายเพื่อการขนส่ง
 3. ลดต้นทุน (cost reduction) บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่ในการทำให้ประหยัดเนื้อที่ทั้งเพื่อการเก็บรักษา และเพื่อการขนย้ายหรือการขนส่งสินค้า เนื่องจากสามารถจัดวางเรียงทับซ้อนได้

กล่องขนส่ง ธุรกิจ ecommerce

ในยุคปัจจุบัน ธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งนั้นกำลังเติบโตขึ้นอย่างมาก เนื่องจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ หรือแม้แต่วิกฤต COVID-19 ที่เร่งการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce เนื่องจากคนจำนวนมากต้องเปลี่ยนมาทำงานที่บ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของโรค แต่การอุปโภคบริโภคนั้นยังจำเป็น ผู้บริโภคจึงซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น  เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลา

ซึ่งบรรจุภัณฑ์จากกระดาษนั้นถือเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับหลาย ๆ ธุรกิจเลยทีเดียว ทั้งบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการห่อหุ้มสินค้า และบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 

ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์จากกระดาษแต่ละชนิดก็มีความพิเศษ และคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ผู้ที่ต้องการออกแบบกล่องกระดาษจึงต้องเลือกกล่องกระดาษ และโรงงานผลิตกล่องกระดาษ ให้เหมาะสมกับการใช้งานในธุรกิจ

 

ทำความรู้จัก โรงงานผลิตกล่องกระดาษ และข้อควรรู้สำหรับการออกแบบกล่องกระดาษ เพื่อการขนส่ง

โรงงานผลิตกล่องกระดาษ การออกแบบกล่องกระดาษเพื่อการขนส่ง

เนื่องจากบรรจุภัณฑ์จากกระดาษมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายประเภท ซึ่งการเลือกว่าจะใช้บรรจุภัณฑ์จากกระดาษรูปแบบไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของคุณด้วย บทความนี้จะพูดเกี่ยวกับข้อควรรู้ในการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษค่ะ

 

ทำไม โรงงานผลิตกล่องกระดาษ และ บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษถึงสำคัญต่อธุรกิจ

การเลือกโรงงานผลิตกล่องกระดาษนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในทุกวันนี้ เพราะผู้ประกอบการควรมองหาการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ดีให้กับสินค้า ซึ่งข้อดีของการมีบรรจุภัณฑ์ที่ดีก็มีดังต่อไปนี้

 • เป็นการคุ้มครองป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย อย่างเช่น กันกระแทก กันน้ำ กันแสงแดด ความชื้นเป็นต้น 
 • เป็นการเพิ่มคุณค่าด้านจิตวิทยาต่อผู้ซื้อ โดยเน้นเรื่องการออกแบบที่สวยงาม แสดงถึงจุดเด่นของสินค้า เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค 
 • ส่งเสริมในเรื่องการจัดจำหน่ายและวางขายสินค้า ไม่ว่าจะตั้งแต่ขนส่ง ย้ายของเข้าคลังสินค้า หรือลูกค้าจะหิ้วกลับบ้าน โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์จะต้องออกแบบมาเพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภคมากที่สุด

 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษที่ดี ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

ออกแบบกล่องขนส่ง

นอกจากมีความสวยงามควบคู่กันไปกับประโยชน์ใช้สอยที่ดี และคงคุณภาพของสินค้าให้อยู่ได้นาน โรงงานผลิตกล่องกระดาษที่ดี ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพกระดาษและการออกแบบที่เหมาะสมเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • รูปแบบของบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสินค้า ถ้าเปราะบางง่าย ต้องใช้เกรดกระดาษที่แข็งแรงทนทาน พร้อมบุด้วยวัสดีกันกระแทกภายใน เพื่อสามารถป้องกันแรงกระแทกระหว่างการขนส่งได้
 • การออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ นอกจากจะคำนึงถึงความเหมาะสมของสินค้าแล้ว ก็ต้องคำนึงถึงการใช้งานด้วย เช่น กล่องกระดาษที่ต้องการนำไปใช้ มีการเก็บรักษาอย่างไร ขนส่งแบบไหน ต้องป้องกันความชื้นและโดนความเย็นด้วยหรือไม่
 • รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้งานต้องมีครบถ้วน เช่น ข้อมูลการผลิต ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลรับรอง ช่องทางการติดต่อ ข้อควรปฏิบัติในการเก็บรักษา เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้หากท่านใช้บริการโรงงานผลิตกล่องกระดาษที่ดีมีความเชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่จะสามารถให้คำปรึกษากับท่านได้

 

การเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับประเภทขนส่ง

กล่องขนส่งเครื่องบิน กล่องขนส่งทางเรือ

นอกจากโรงงานผลิตกล่องกระดาษที่ดีจะต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูสวยงามแล้ว จะต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้การขนส่งเป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วย เช่น การระบุสัญลักษณ์ข้างกล่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ดูแลกล่องสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้รับสินค้าปลายทาง โดยการให้บริการขนส่งจะแบ่งเป็นแต่ละประเภท ดังนี้

 • การขนส่งทางรถยนต์ เป็นบริการที่นิยมในพื้นที่มากที่สุด เพราะขนส่งสะดวก รวดเร็ว และพร้อมส่งได้ตลอดเวลา ส่วนใหญ่จะเลือกบรรจุภัณฑ์แบบง่ายและราคาไม่แพงคือ กล่องกระดาษลูกฟูก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะพิจารณาจากประเภทสินค้าว่าแตกหักง่าย หรือต้องอาจจะเสริมด้วยวัสดุกันกระแทกเพื่อความปลอดภัยของตัวเองสินค้า
 • การขนส่งทางรถไฟ จะเสียหายจากการขนส่งน้อยกว่ารถยนต์ และค่าส่งไม่แพงมาก แต่ใช้ระยะเวลาถึงจุดหมายที่นานกว่า ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งชนิดนี้ จะต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน การเลือกเกรดกระดาษที่ทนทานจึงต้องให้ความสำคัญอย่างมาก
 • การขนส่งระบบตู้คอนเทนเนอร์ ได้รับความนิยมในยุคนี้เช่นกัน เพราะสามารถลำเลียงขนส่งได้ทุกทาง ไม่ว่าจะรถบรรทุก รถไฟ เครื่องบิน เรือ และยังสามารถคงสภาพสินค้าไว้ได้อย่างดี ทั้งนี้ต้องคำนึงด้วยว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าอะไร และตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ขนส่งเป็นประเภทไหน
 • การขนส่งทางน้ำ หมายถึงการขนส่งทางเรือ ทางทะเล ใช้กับขนส่งต่างประเทศส่วนใหญ่ และเหมาะกับสินค้าขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงต้องเลือกวัสดุกันกระแทกที่มีคุณภาพมากและสามารถป้องกันความเสียหายของสินค้าได้ดี
 • การขนส่งทางอากาศ เหมาะกับสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาน้อย อย่างอาหารสด หรือดอกไม้ เพราะสามารถส่งได้อย่างรวดเร็ว แต่ค่าใช้จ่ายจะแพง กล่องกระดาษสำหรับขนส่งทางอากาศจะต้องมีสัญลักษณ์ที่ชัดเจน ว่าสินค้าที่กำลังขนส่งคือสินค้าอะไร ต้องดูแลแบบไหน

สรุป

สำหรับข้อควรรู้ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น อาจจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ต้องใช้บริการขนส่งได้มีข้อมูลไว้ประกอบการตัดสินใจมากขึ้น เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ก็มีหลากหลายวัสดุ หลากหลายประเภท บรรจุภัณฑ์บางประเภทจำเป็นต้องใช้วัสดุกันกระแทกในการขนส่ง ดังนั้น เราจึงควรต้องเลือก โรงงานผลิตกล่องกระดาษ ที่มีความเชี่ยวชาญในการเลือกวัสดุ และรอบรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการขนส่งที่เหมาะสม ถ้าเลือกโรงงานที่เชื่อถือได้ ผู้ประกอบการก็จะสามารถคำนวณต้นทุนการผลิตได้อย่างคุ้มค่า

ลลิตา บรรจุภัณฑ์ โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษครบวงจร ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ เราพร้อมที่จะออกแบบ และผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ สนใจสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลลิตา บรรจุภัณฑ์ ได้เลยนะคะ